Tablă pentru conducte

Sistemele din tablă pentru conducte (coturi, teuri, reducţii, ramificaţii, capace) se utilizează pentru realizarea conexiunii dintre tubulaturi.
Grosimea tablei utilizate în cazul coturilor, teurilor, reducţiilor, ramificaţiilor, capacelor etc. este în funcţie de diametrul nominal sau dimensiunile tubulaturii:

  • de la DN 80 mm până la DN 200 mm se utilizează tabla de 0,6 mm grosime;
  • de la DN 210 mm până la DN 350 mm se utilizează tabla de 0,8 mm grosime;
  • de la DN 360 mm se utilizează tabla de 1,0 mm grosime.

Coturile se utilizează pentru realizarea diferitelor structuri din tablă, pentru a face legătura dintre tronsoanele de tubulatură.
Realizăm atât coturi pentru tubulatura circulară (cot cu secţiune circulară), cât şi pentru tubulatura rectangulară (cot cu secţiune rectangulară).
Coturile sunt realizate din 2 sau mai multe segmente din tablă, în funcţie de rază, îmbinate prin fălţuire cu ajutorul niturilor sau şuruburilor.
Unghiurile la care se pot executa coturile sunt de la 10⁰ până la 90⁰.

Reducţiile (conusurile) se folosesc pentru realizarea conexiunii tubulaturilor de diametre diferite.
Executăm:

  • reducţii circulare;
  • reducţii rectangulare;
  • reducţii de la circular la rectangular şi de la rectangular la circular;
  • reducţii simetrice;
  • reducţii asimetrice.

Racordurile de tip “T” (teurile) sunt folosite în sistemele de climatizare şi ventilaţie pentru realizarea de bifurcaţii în tronsoanele de tubulatură.

Capacele sunt utilizate pentru închiderea tubulaturii, pentru protecţia izolaţiei.

Tablă pentru conducte

 

Aplicabilitate:
hale şi spaţii industriale
spaţii de depozitare
centre comerciale
clădiri de birouri
spitale
hoteluri şi restaurante
piscine
săli de sport etc.